Garantievoorwaarden

Scholierenshop.nl garandeert dat de te leveren producten aan de juiste eisen voldoen en vrij zijn van gebreken.

Op producten van Eastpak is een garantietermijn van maar liefst 30 jaar, omdat de tassen en rugzakken zeer sterk en duurzaam zijn.

Er kan geen sprake zijn van garantie als slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- Als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder
  reparaties die niet met toestemming van Scholierenshop.nl of de fabrikant zijn 
  verricht;

- Als de originele factuur niet besproken kan worden, gewijzigd is of onleesbaar is
  gemaakt;

- Als er gebreken zijn die het gevolg zijn van niet met het doel van
  het product overeenkomend of onoordeelkundig gebruik;  

 

- Als er beschadiging is ontstaan door opzet, onachtzaamheid of nalatigheid.

 

De aangeboden garantie doet niets af aan de wettelijke garantie waar u als consument recht op heeft.

 

Zie voor meer informatie over garantie de Algemene voorwaarden