Herroepingsrecht

Ingaande de dag na aflevering van de bestelling aan u of aan een door u gewezen derde, niet zijnde de vervoerder, heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn heeft u de mogelijkheid aan te geven het product te willen retourneren. Na uw melding dat u van uw aankoop afziet heeft u nog 14 dagen om het product te retourneren.

Indien u producten retour gaat zenden, verzoeken we u vriendelijk gebruik te maken van het formulier voor herroeping, deze vindt u in de verzendbevestiging die u per email van ons ontvangt.

Retournering is mogelijk onder de volgende voorwaarden:.

- Het product moet ongebruikt zijn, of slechts in dergelijke mate gebruikt zijn, dat het mogelijk is om te beoordelen of u het product wenst te behouden.

- Indien product(en) beschadigd retour komen, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

- Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Slechts de rechtstreekse kosten voor het retourneren van het product komen voor rekening van de koper. In het geval van een foutieve levering en bij het terugsturen van de volledige bestelling zullen tevens deze verzendkosten door Scholierenshop.nl worden vergoed.Als u de overeenkomst herroept, storten wij alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief eventuele standaardkosten voor de heenzending, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na herroeping, terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U kunt zich beroepen op het herroepingsrecht door contact op te nemen met onze klantenservice, dat kan via e-mail: contact@scholierenshop.nl, het formulier voor herroeping, of telefonisch.

Bestellingen en producten kunnen geretourneerd worden naar het volgende adres:

Monta / Scholierenshop

Hooiweg 11

5165 NL   Waspik